ĐÀO TẠO NGHỀ

CÔNG TY CP KIẾM ĐỊNH HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC ITC nhận đào tạo nghề – nghiệp vụ các chứng chỉ sau:

  • Chứng nhận giảng viên huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động / Chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động từ nhóm 1 đến nhóm 6 / Thẻ ATVSLĐ (Nhóm 3)
  • Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng / Kế toán thuế / Thống kê…vvv và Nghiệp vụ Tư vấn / Giám sát Công trình Xây dựng Chỉ Huy Trưởng Công trình Xây dựng / GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
  • Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Đấu Thầu/ Nâng cao Nghiệp vụ Bán Xăng dầu / Nghiệp vụ Cửa hàng Trưởng Xăng Dầu / Nghiệp vụ Bảo vệ Môi trường trong kinh doanh Xăng Dầu
  • Chứng Nhận Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Định Gía Xây Dựng / Nghiệp vụ Sư phạm Mầm Non / Quản Lý Giáo dục Mầm Non…
  • Chứng Chỉ Đào tạo Các Ngành Nghề Sơ Cấp: Nghề HÀN, Công Nghệ HÀN, Vận hành MÁY CHUYÊN DÙNG – MÁY XÂY DỰNG. GIÁM SÁT KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, Vận hành thiết bị NÂNG (XE NÂNG HÀNG) – VẬN HÀNH NỒI HƠI – VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG
Total Page Visits: 1042 - Today Page Visits: 4