Uncategorized

KIỂM TRA CẤP CHỨNG NHẬN BẬC THỢ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT.

Chúng tôi nhận tổ chức kiểm tra lý thuyết và thi tay nghề nâng bậc thợ ngay tại cơ sở sản xuất của quý khách, đồng thời nếu công nhân đã có nghề mà chưa có chứng nhận bậc thợ chúng tôi cũng kiểm tra đánh giá và cấp chứng nhận bậc thợ.

Total Page Visits: 26173 - Today Page Visits: 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *