HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Chúng tôi: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động từ nhóm 1,2,3,4,5,6; cấp chứng chỉ an toàn, tư vấn hồ sơ an toàn doanh nghiệp… Đào tạo sơ cấp nghề, kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ nghề xây dựng, cơ khí, điện, máy thi công, xe nâng, thiết bị nâng, nồi hơi, thiết bị áp lực… Đào tạo […]