Uncategorized

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHUNG(Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

(Biên soạn theo chương trình khung ban hành trong Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH)

Thời gian huấn luyện:   16 giờ ( 60 phút/giờ – 2 ngày).

Bằng cấp sau khi kiểm tra đạt yêu cầu: Ký số theo dõi về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Đối tượng huấn luyện: : (Nhóm 4, theo Thông tư 27/2013 ngày 18/10/2013 của Bộ LĐTB-XH)

– Người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị làm công việc không có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

A. MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHUNG NHÓM 4.

1. Kiến thức

– Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động;

– Biết được các yêu cầu về  an toàn lao động vệ sinh lao động tại công trường, phân xưởng, các yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc được giao.

– Nắm được các phương pháp sử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong sản xuất.

2. Kỹ năng

– Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách sơ cứu tai nạn lao động , xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất.

– Thực hiện đúng các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp

3. Thái độ

– Nghiêm túc, trách nhiệm trong quá trình huấn luyện, có tinh thần làm việc theo nhóm.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHUNG – NHÓM 4

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

TTNội dung huấn luyệnThời gian(giờ)
Tổng cộngLý thuyếtThực hànhKiểm tra
IKiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động55  
1Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ tại cơ sở11  
2Chính sách, chế độ  về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động11  
3Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa. 22  
4Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao đôn gj của cơ sở11  
IICác yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng hoặc tương đương 633 
1Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc ATLĐ, VSLĐ người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng211 
2Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến211 
3Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động211 
IIIYêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động với công việc được giao431 
1Các yếu tố nguy hiểm , có hại phát sinh tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động11  
2Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao11  
3Phối hợp làm việc tập thể11  
 Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện an toàn chung11  
 Cộng16124 

Giảng Viên của chương trình huấn luyện là các giảng viên của cục an toàn, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp theo thông tư 27/TT-BLĐTBXH.

Chương trình có thể được tổ chức tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của ITC, thời gian của mỗi khóa huấn luyện có thể kéo dài 2 ngày.

Total Page Visits: 1090 - Today Page Visits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *