HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Chúng tôi: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động từ nhóm 1,2,3,4,5,6; cấp chứng chỉ an toàn, tư vấn hồ sơ an toàn doanh nghiệp… Đào tạo sơ cấp nghề, kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ nghề xây dựng, cơ khí, điện, máy thi công, xe nâng, thiết bị nâng, nồi hơi, thiết bị áp lực… Đào tạo […]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ NHÓM 2 TRONG DOANH NGHIỆP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO CÁN BỘ NHÓM 2 TRONG DOANH NGHIỆP

Khóa học dành cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp NHÓM 2 QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP     ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Ø  Cán bộ phụ trách lĩnh vực Môi trường và An toàn sức khỏe nghề nghiệp. Ø  Sinh viên năm cuối của các trường đại học/cao đẳng, sinh viên mới […]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XÂY DỰNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN XÂY DỰNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NGÀNH XÂY DỰNG I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ Chế độ, chính sách của Nhà nước về […]

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHUNG(Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHUNG(Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4 (Biên soạn theo chương trình khung ban hành trong Thông tư 27/2013/TT – BLĐTBXH) Thời gian huấn luyện:   16 giờ ( 60 phút/giờ – 2 ngày). Bằng cấp sau khi kiểm tra đạt yêu cầu: Ký số theo dõi về công tác huấn luyện an toàn […]